شیوه های ارسال سفارش

در حا حاضر سفارشات از طریق خودروهای فروشگاه اینترنتی گروه صنعتی کاوه و یا باربری های طرف قرارداد با فروشگاه اینترنتی گروه صنعتی کاوه ارسال می شوند.

ارسال سفارشات از 3 روز کاری تا 14 روز کاری می باشد.