بن

گروه صنعتی کاوه با توجه به سیاست های زمانی بر روی برخی از کالاها به ازای خرید آن کالا تعدادی بن به کاربران اختصاص می دهد. بن ها در حساب کاربری ذخیره می شوند و با توجه به تاریخ انقضایی که دارند در خریدهای کاربران بطور خودکار اعمال می شود.